Azərbaycan Respublikasının idman mütəxəssislərinə "Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan Respublikasının idman mütəxəssislərinə "Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə "Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi" fəxri adı verilsin: 

Əliyev Natiq Avil oğlu 
Əsədullayev Tofiq Seyfi oğlu 
İsmayılov Akif Allahyar oğlu 
Sadıqov Sadıq Asəf oğlu 
Zeynalov Elçin Hidayət oğlu 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2008-ci il.

>Yüklə