İlin Gənci
İl: 2022

Xanım Ataəmi qızı Mirzəyeva

Xanım Ataəmi qızı Mirzəyeva - Gənc alimdir. 2018-ci ildə “Dini motivli Azərbaycan nağıllarının poetikası” adlı dissertasiya işini müdafiə edib və Ali Attestasiya Komissiyasının 28 noyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 2021-ci ildə AMEA-nın Folklorşünaslıq İnstitutunun Gənc Alimlər Şurasının sədri seçilib.