İlin Gənci
İl: 2018

Nəsirova Əfruz Səttar qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Naxçıvan Dövlət Universitetinin bakalavr pilləsinin (2005-2009),Bakı Dövlət Universitetinin magistr pilləsinin məzunudur (2009-2011). 19 elmi əsərin (1 kitab, 16 məqalə) müəllifidir. Onlardan 3-ü beynəlxalq jurnallarda çap olunub. Hazırda "Azərbaycanda yayılmış mədəni və yabanı narın genetik müxtəlifliyinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işi yerinə yetirir.