Orders

Summary of orders.

Date Title
2017 September 15 “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı View Download
2016 September 20 Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı View Download
2016 April 27 Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı View Download
2015 January 26 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası View Download
2011 July 07 “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı View Download