Gənclər mükafatı

Məmmədov Məmmədbağır Qasım oğlu
06 mart, 2013 10:15

Bakı Dovlət Universitetində təhsil alıb. Bir sıra yerli və beynəlxalq konfranslarda iştirak edib. Mixail Vasilyeviç Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti tərəfindən keçirilən "Lomonosov elmi forumu"nun qalibidir. "Müasir Azərbaycanın siyasi sistemində lobbiçilik", "Xarici siyasət və diplomatiya", "Xəzərin hüquqi statusu", "Azərbaycan gəncliyi" mövzularında məqalələri çap olunub.

printerçap versiyası

Baxılıb: 2727

Digər məqalələr

E-müraciət

Təklif, ərizə, şikayət və tövsiyyələrinizi bizə yaza bilərsiniz

Olimpiya kompleksləri

Gənclər evləri və mərkəzləri

Elektron Xidmətlər

Azərbaycan tələbə kartı

1215

Partnyorlar