Gənclər və İdman Nazirliyi :: Gənclər mükafatı

Məmmədov Məmmədbağır Qasım oğlu
06/03/2013

Bakı Dovlət Universitetində təhsil alıb. Bir sıra yerli və beynəlxalq konfranslarda iştirak edib. Mixail Vasilyeviç Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti tərəfindən keçirilən "Lomonosov elmi forumu"nun qalibidir. "Müasir Azərbaycanın siyasi sistemində lobbiçilik", "Xarici siyasət və diplomatiya", "Xəzərin hüquqi statusu", "Azərbaycan gəncliyi" mövzularında məqalələri çap olunub.

http://mys.gov.az/youthawards/20130306101527623.html