Fəaliyyət İstiqamətləri

hamsına bax

Cənclər və İdman Nazirliyinin saytı üçün Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sektorunun əsas fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı təklifləri

Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi

Gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində fəaliyyət əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:Tədbirlər

hamsına bax